Program de sprijinire a tinerilor si copiilor defavorizati social

Distribuie: Facebook | Google+ | Pinterest

Data:
18.12.2015 -> 16.01.2016

 Acest proiect răspunde nevoii de pregătire profesională adecvată a tinerilor defavorizaţi social care au fost sau sunt în prezent în centre de plasement, sau care provin din familii cu venit mic.

Tinerii din instituţii nu primesc educaţia adecvată pentru a face faţă cerinţelor vieţii de "afară". Din motive financiare, educatorii lor nu îi încurajează să urmeze cursurile liceale sau de învăţământ superior. La vârsta de 18 ani trebuie să părăsească instituţiile care i-au ocrotit. Singuri, fără o pregătire profesională adecvată, pe o piaţă a munci foarte competitivă şi fără o politică socială cuprinzătoare care să le uşureze integrarea, aceştia ajung adesea să se implice în activităţi antisociale. Nu pot să-şi găsească o locuinţă, nu au bani pentru mâncare, nu sunt pregătiţi să-şi formeze o familie şi nici nu pot să-i găsească o slujbă decentă. Ca tineri ce provin din orfelinat, poartă cu ei pentru restul vieţii o stigmă care reduce în mare măsură şansele de integrare.

Celălalt grup ţintă îl reprezintă tinerii din familii cu venit mic, familii care nu sunt capabile din punct de vedere financiar să le ofere o pregătire profesională adecvată.

Orice copil merita o șansă!  Fii prietenul unui copil cu autism!


Fii prietenul unui copil cu autism sau ADHD